Radno vrijeme vozača. Ewidencija radnog vremena vozača. Taho, listići. Čitanje vozačkih kartica i digitalnih tahografa. Izvještaj ITD.

Politika kvalitete
Radno vrijeme vozača
Radno vrijeme vozača

O programu

Tachospeed program – vrši evidenciju radnog vremena vozača, kao i čitanje podataka s digitalnih tahografa, vozačke kartice i taho listića.

Evidencija i analiza vozačkih vremena zabilježena  analognim i digitalnim tahografom.

Tachospeed se koristi za automatsko čitanje vremena upravljanja, pripravnosti, ostalog rada, pauza i odmora sa tahograf listića i digitalnih podataka s tahografa kao i analizu vozačkih vremena u izvješćima.

Očitane podatke sa taho listića Tachospeed memoriše u elektronskoj formi. Ovo je korisno za procesuiranje i analizu podataka tokom izrade izvješća. Baza podataka se može filtrirati i sortirati prema više raspoloživih kriterijuma kao što su datum, ime vozača, registarski broj vozila kao i prema mestu polaska i dolaska.

Tachospeed moduli:

 • analogni tahografi;
 • digitalni tahografi;
 • izvješća o prekršajima + važeća lista tarifa;
 • obračun putnih troškova vozača;
 • izvješća o prosečnoj potrošnji goriva;
 • podsetnik.

Pogledajte kolika je ušteda vremena!

Postupci za 1 vozača Klasičan način Tachospeed
1. Očitavanje taho listića 5 min 1 min
2. Memorisanje podataka 2 min 0 s
3. Sumiranje radnog vremena 1 min 0 s
4. Provera prema AETR-u 15 min 10 s
5. Generisanje rasporeda vremena vozača 15 min 10 s
UKUPNO 38 min 1 min 20 s
6. Generisanje nedeljnog izveštaja o vremenima 7 x 38 min 7 x 1 min 20 s
UKUPNO NEDELJNO 266 min 9 min 20 s
UŠTEDA VREMENA: 4 sata 15 minuta nedeljno!

Šta još?

Postupci za 1 vozača Klasičan način Tachospeed
1. Obračun plate 10 min 15 s
2. Obračun potrošnje goriva 3 min 15 s
3. Obračun troškova vozila 2 min 15 s
4. Provera profitabilnosti rute 5 min 15 s
UKUPNO 20 min 1 min
5. Generisanje nedeljnih izveštaja 7 x 20 min 7 x 1 min
UKUPNO NEDELJNO 140 min 7 min
UŠTEDA VREMENA: 2 sata 13 minuta nedeljno!

Softverom Tachospeed uštedećete do 6.5 sati nedeljno po vozaču!

Kada ovo vreme pomnožite sa brojem vaših vozača tada ćete videti kolika je ušteda!

Obučavanje

Šta čini Tachospeed jedinstvenim?

 • radi sukladno sa Regulativom 561/2006;
 • radi sukladno sa AETR (Zakon o ratifikaciji Evropskog sporazuma o radu posade na vozilima koja obavljaju međunarodne drumske prevoze);
 • sukladno sa domaćim  propisima u preko 20 država;
 • jednostavna instalacija;
 • konkurentna cena;
 • brza i detaljna analiza podataka sa digitalnih tahografa, vozačkih kartica i tahograf listića;
 • dostupne su verzije na jezicima (engleski, srpski, ruski, poljski, češki, španski, mađarski, litvanski i mnogi drugi);
 • mrežni rad MULTI VERZIJA;
 • inovativni kvalitet i moderna informacijska tehnologija;
 • individualno podešavanje softvera;
 • servis nakon prodaje i tehnička podrška;
 • lak pristup nadogradnjama;
 • besplatna online obuka.

Tachospeed vam pomaže da preuzmete i sačuvate podatke, što je dužnost svakog prevoznika saglasno Regulativi Br. 561/2006 Evropskog Parlamenta i Saveta.

Zahtjevana oprema

 • procesor 2 GHz;
 • 1 GB memorije RAM (preporučuje se 2 GB);
 • 300 MB na hard disku;
 • pogon CD-ROM;
 • USB port;
 • skaner za listiće (300 DPI, s crnom pozadinom) i/ili čitač vozačkih kartica;
 • monitor 1024×768 piksela (preporučuje se 1920×1080);
 • mrežna karta LAN (za verziju za nekoliko osoba);
 • priključak na Internet za aktualizaciju programa;
 • internetski ili telefonski priključak za aktiviranje programa.

Operacijski sustav

 • Microsoft Windows Vista/7/8 (preporučuje Windows 7);
 • Linux (program je potrebno pokrenuti pomoću softvera Wine).